Dolda fel är fel eller brister, som köparen vid köpets ingående, inte kände till och inte heller borde ha misstänkt. För att säljaren ska ansvara för ett dolt fel krävs att felet innebär att fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Som exempel kan du som köpare inte räkna med att en 20 år gammal oljepanna är felfri, du förväntas förstå att pannan när som helst kan behöva ersättas med en ny. I praktiken kan man säga att den typ av dolda fel som säljaren slutligt har ansvar för i första hand är brister i byggnadens konstruktion eller utförande (t ex byggfusk).