Köparen av en bostad har en undersökningsplikt som är omfattande vid köp av fastigheter. Till undersökningsplikten hör även de regler som rör dolda fel.

Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är “påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet”. Tanken är att fastigheter säljs i befintligt skick och att köparen ska ta reda på fastighetens fysiska beskaffenhet. Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning.

Om du hittar någonting som kan tyda på ett fel eller brist i fastigheten ingår det i undersökningsplikten att utreda detta närmare. Om du ser en fuktfläck ingår det i undersökningsplikten att ta reda på vad denna beror på. Du bör även undersöka övriga utrymmen som grund, källare och vind. Tak, fasad samt övriga byggnader och anläggningar (brunn och avlopp) ingår också i undersökningsplikten. Det finns inget krav på att undersökningen ska göras av en fackman, men många gånger kan det vara bra att ta till hjälp. Ibland, särskilt om du misstänker ett allvarligt fel, kan det vara klokt att anlita någon som yrkesmässigt utför besiktningar.

Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. Mäklarens lagstadgade skyldighet är att vara opartisk mellan säljare och köpare.